Democratie 1000

Tijdens de Democratie 1000, op1 juni in Apeldoorn, boog een grote groep burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen ambtenaren, inwoners, werkgevers en denkers zich over de staat van de lokale democratie.

Ruim 750 deelnemers lieten zich inspireren in een goed gesprek over de lokale democratie, met als resultaat gezamenlijk ontwikkelde plannen voor versterking van die lokale democratie.
Welke resultaten dat zijn leest u hier.

En voor een terugblik van dag klikt u hier voor de compilatiefilm.

Wij danken de deelnemers aan deze geslaagde dag.

 

Met vriendelijke groet,
De kerngroep van Lokale Democratie in Beweging

De D1000 werd georganiseerd door het Programma Lokale democratie in Beweging in samenwerking met Platform G1000.nu.

De samenwerkende partijen in het Programma Lokale Democratie in Beweging zijn:

 

Democratic Challenge

De D1000 werkt samen met de Democratic Challenge, een initiatief van het ministerie van BZK. Heeft u concrete ideeën over democratische vernieuwing, kijk op www.democraticchallenge.nl

 

VNG Jaarcongres 2015
2-3 juni 2015, Apeldoorn

Aansluitend aan de D1000, vindt op 2 en 3 juni het VNG Jaarcongres in Apeldoorn plaats.
Het thema is: Dichtbij, dialoog en democratie. De uitkomsten van de D1000 zullen tijdens het plenaire programma worden gepresenteerd.